WOLIŃSKA  KAPITUŁA KOLEGIACKA 

(ustanowiona 14 września 2008 r. dekretem  Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ks. abp. Zygmunta Kamińskiego przy Kolegiacie pw. św. Mikołaja Bp w Wolinie)

KANONICY GREMIALNI:

Ks. kan. Leszek KONIECZNY – prepozyt ustanowiony 22.11.2011

Ks. kan. Kazimierz ŁUKJANIUK - promotor ustanowiony 15.09.2008

Ks. kan. Ryszard KAMIŃSKI - teolog ustanowiony 15.09.2008

Ks. kan. Marek KOSIŃSKI ustanowiony 15.09.2008

Ks. kan. Wojciech HELAK - sekretarz ustanowiony 15.09.2008

Ks. kan. Marian SZOSTAK ustanowiony 15.09.2008

Ks. kan. Emanuel LOSE ustanowiony 15.09.2008

Ks. kan. Czesław KÓŁKO ustanowiony 15.09.2008

Ks. kan. Stanisław HELAK ustanowiony 15.09.2008

Ks. kan. Józef CZUJKO - penitencjarz ustanowiony 15.09.2008

 Ks. kan. Waldemar GASZTOWSKI ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Sławomir ZYGA - kustosz ustanowiony 22.12.2011

KANONICY SENIORZY

Ks. kan. Antoni CHODAKOWSKI ustanowiony 22.12.2011

KANONICY HONOROWI

Ks. kan. Zbigniew SZYMAŃSKI ustanowiony 16.06.2010

Ks. kan. Henryk STANULEWICZ ustanowiony 16.06.2010

Ks. kan. Zbigniew RZESZÓTKO ustanowiony 16.06.2010

Ks. kan. Marek CZEŚNIN ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Dariusz DOBURZYŃSKI ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Janusz GIEC ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Robert GOŁĘBIOWSKI ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Sławomir KOKORZYCKI ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Stanisław KRZYŻANOWSKI ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Józef KURDZIEL ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Krzysztof ŁUSZCZEK ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Janusz SKAŁECKI ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Piotr SKIBA ustanowiony 22.12.2011

 Ks. kan. Piotr SUPERLAK ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Robert SZUMOWSKI ustanowiony 22.12.2011

 Ks. kan. Maciej SZMUC ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Piotr TWARÓG ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Tomasz ZAKLUKIEWICZ ustanowiony 22.12.2011

Ks. kan. Wojciech ZIMNY ustanowiony 22.12.2011

 

ZMARLI KANONICY

śp. Ks. Prałat Jan UBERMAN +26.01.2017

śp. Ks. kan. Antoni Włodarski +02.02.2015

Zobacz: Ustanowienie kapituły (2008 r.)
Zobacz: Instalacja kanoników (2012 r.)

pozyczki online